De coach wordt tijdens het hele traject ondersteund middels supervisie door internationaal werkend traumaspecialist drs. A. van den Ouwelant. Zij kan ook, indien gewenst, ouders trainen door middel van psycho-educatie.

Anne van den Ouwelant is internationaal trauma-expert. Zij traint ruim 10 jaar lokale hulpverleners en vrijwilligers, die in (post)conflictgebieden met getraumatiseerde kinderen en Trauma Care werken. Van de vluchtelingenkampen in Irak tot de sloppenwijken van Brazilië zet zij haar expertise als Psychotrauma-Consultant, Kunstzinnig Therapeut en Cultureel Antropoloog in. Ze is TRE Provider (Trauma & Tension Releasing Exercises).

Vanuit Youz (GGZ gespecialiseerd in interculturele psychiatrie) is er wekelijks supervisie door een gedragsdeskundige om o.a. te kijken óf en wanneer welke behandeling noodzakelijk is. Tevens ondersteunt en adviseert de gedragsdeskundige onze coaches op casus inhoudelijk vlak.