De ondersteuning vindt niet alleen thuis, maar ook op school of werk plaats. Er is intensieve terugkoppeling met familie én eventueel de leerkracht en betrokken hulpverleners/behandelaren.