Over ons

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van Trauma Care Company, Herman en Martine Nugteren, hebben veel ervaring in zorg en welzijn. Naast hun ervaringen in Nederland, hebben zij ook gewerkt in oorlogsgebieden. Zo hebben zij internationale projecten gecoördineerd op het gebied van oorlogs- en vluchtelingentrauma.

Voor de toenmalige Nederlandse stichting Wings of Hope hebben zij de projectbegeleiding verzorgd voor kinderen met oorlogservaringen (trauma’s) in Bosnië, Kosovo, Rio de Janeiro (Brazilië), Beslan (Noord Ossetië), Atjeh (Indonesië) en Sierra Leone. Daarnaast zijn zij actief geweest voor (hulp)organisaties in Kroatië, Bosnië, Kosovo, Irak en Afghanistan.

Onze coaches

Ons team bestaat uit HBO en Universitair opgeleide professionals, gespecialiseerd in het begeleiden van getraumatiseerde mensen en het opleiden van andere professionals in de zorg en het onderwijs. Het team bestaat uit verschillende disciplines zoals Social Work, SPH, Pedagogiek en vaktherapeuten (beeldend, drama en muziek).

Onze coaches zijn SKJ-geregistreerd en houden hun specifieke kennis op pijl door zich te ontwikkelen via het volgen van opleidingen en trainingen.

Opleidingen, trainingen en masterclasses voor professionals

Trauma Care Company is opgenomen in het Register Kort Beroepsonderwijs en verzorgt samen met Trauma Company landelijk speciale beroepstrainingen, gericht op traumasensitief werken voor hulpverleners (geaccrediteerd door SKJ, het Register Vaktherapie en de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie).

Deze opleidingen verzorgen we onder andere voor:

  • gespreksvoerders en schuldhulpverleners
  • medewerkers van IND
  • COA
  • Veteranen Instituut
  • Defensie
  • Brandweer & Politie
  • BSO-personeel
  • medisch personeel
  • onderwijzend personeel van de scholen in de regio Rijn & Gelderse Vallei
  • aanbieders van inburgeringstrajecten

Betrokkenenraad

De betrokkenenraad van Trauma Care Company bestaat uit (oud)cliënten en/of betrokkenen. Als organisatie streven we ernaar dat de begeleiding zo goed mogelijk aansluit bij onze doelgroep. Daarvoor is de input van de betrokkenenraad en de achterban essentieel en waardevol. We vinden het daarbij belangrijk dat onze cliënten gezien en gehoord worden.

De leden van de betrokkenenraad hebben inspraak op belangrijke ontwikkelingen en geven advies.

Mocht je interesse hebben om je aan te sluiten bij de betrokkenenraad, of je hebt ideeën en wensen, dan kun je ons bereiken op: betrokkenenraad@jongeren-company.nl.