Jongeren Company
Foundation

Jongeren Company Foundation ondersteunt organisaties en mensen met een eigen visie op de jeugdzorg. Samen met de coaches willen we meedenken met- en het financieren van vernieuwende initiatieven in het sociaal domein, specifiek voor jongeren met een traumatisch verleden.

We denken mee- en financieren graag initiatieven die gericht zijn op veranderkracht, daarbij altijd gebruik makend van het netwerk, gemeenten, Centra Jeugd en Gezin, scholen en hulpverleners.

Jongeren Company Foundation faciliteert daarmee een netwerk van kennis, ervaring en nieuwe inzichten en levert een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van getraumatiseerde (jonge)mensen.

Het idee achter Jongeren Company Foundation is dat iedereen met een hart voor jonge mensen met een getraumatiseerd verleden, kan bijdragen aan een oplossing voor deze doelgroep. Dit kan door het bedenken van een project en daarvoor de financiële middelen aan te vragen en/of door het doneren van gelden voor diegenen die op zoek zijn naar een charitatieve bestemming als donateur of voor hun vermogen of nalatenschap.

Ambitie

Jongeren Company Foundation Fonds beheert een vermogen welke besteed wordt aan initiatieven die gericht zijn op het welzijn en de zorg voor getraumatiseerde jonge mensen.

Het is de ambitie dit vermogen zorgvuldig te beheren en zo mogelijk te laten groeien, onder andere door fondsenwerving.

Jongeren Company Foundation Fonds zal:

  • continu werken aan het vertrouwen van de samenleving
  • zorgen voor een goed en degelijk financieel beleid dat leidt tot vermogensontwikkeling
  • een goed organisatorisch kader in standhouden door het formeren van beleid en het voeren van een goede en degelijk administratie
  • zorgdragen voor een goede communicatie en verantwoording
  • netwerken en tijdelijke verbanden over verschillende lagen van de samenleving heen bouwen
  • specifieke kennis beschikbaar stellen op het gebied van trauma
  • projecten vanuit een opgebouwde vermogenspositie ondersteunen of initiëren
  • de financiële middelen of kapitaalgoederen verantwoord en onafhankelijk beheren
  • fondsen werven

Missie

Jongeren Company Foundation Fonds groeit uit tot een onafhankelijke instelling met een permanent vermogen om projecten mee te realiseren gericht op jonge mensen met een traumatisch verleden. Om geld te genereren zal het Fonds zich profileren door middel van communicatie en voorlichting.