Specialisten in traumasensitieve begeleiding en ondersteuning

Trauma Care Company biedt traumasensitieve begeleiding en ondersteuning aan kinderen en volwassenen.

Onze ondersteuning zet in op het herkennen én erkennen van gedrag dat voortkomt uit traumatische ervaringen. Door het aanreiken van stabiliserende handvatten en technieken leren onze cliënten weer grip te krijgen op hun leven.

Indien nodig richt onze begeleiding zich ook op het vinden van de juiste traumabehandeling.

Specialisten in traumasensitieve begeleiding en ondersteuning

Trauma Care Company biedt traumasensitieve begeleiding en ondersteuning aan kinderen en volwassenen.

Onze ondersteuning zet in op het herkennen én erkennen van gedrag dat voortkomt uit traumatische ervaringen. Door het aanreiken van stabiliserende handvatten en technieken leren onze cliënten weer grip te krijgen op hun leven.

Indien nodig richt onze begeleiding zich ook op het vinden van de juiste traumabehandeling.

Begeleiding op maat

Onze SKJ-geregistreerde coaches zijn opgeleid in traumasensitieve ondersteuning en worden daarbij ondersteund door internationaal werkend trauma expert drs. Anne van den Ouwelant van Trauma Company.

Tijdens onze maatwerk trajecten passen we diverse begeleidingsstijlen toe. Zo worden worden ook onze vaktherapeuten ingeschakeld voor beeldende, muzikale of kunstzinnige begeleiding.

Ook heeft Trauma Care Company een psychosociaal therapeut in huis.

Trauma

Schokkende gebeurtenissen zoals een verkeersongeluk, gepest worden, migratie, huiselijk geweld, seksueel misbruik en oorlog, kunnen een grote impact hebben op mensen die als slachtoffer of getuige hierbij betrokken zijn.

Als gevolg kunnen problemen ontstaan als buikpijn, slechte concentratie, nachtmerries, teruggetrokken gedrag, woede-uitbarstingen of depressieve gevoelens.

Getraumatiseerde mensen dragen een onzichtbare koffer met zich mee, gevuld met negatieve opvattingen over bijvoorbeeld zichzelf, hun omgeving en de wereld in het algemeen. Dit bepaalt voor een groot deel hoe zij in het leven staan.

Zij zien vaak geen verband tussen hun gedragsproblemen en hun traumatische ervaringen. Hierdoor ontstaat een verstoorde ontwikkeling. Dit heeft invloed op het gedrag en het aanleren van vaardigheden.

Trauma

Schokkende gebeurtenissen zoals een verkeersongeluk, gepest worden, migratie, huiselijk geweld, seksueel misbruik en oorlog, kunnen een grote impact hebben op mensen die als slachtoffer of getuige hierbij betrokken zijn.

Als gevolg kunnen problemen ontstaan als buikpijn, slechte concentratie, nachtmerries, teruggetrokken gedrag, woede-uitbarstingen of depressieve gevoelens.

Getraumatiseerde mensen dragen vervolgens een ‘onzichtbare koffer’ mee, gevuld met negatieve opvattingen, bijvoorbeeld over zichzelf, hun omgeving en de wereld in het algemeen.

Getraumatiseerde mensen zien vaak geen verband tussen hun gedragsproblemen en hun traumatische ervaringen. Hierdoor ontstaat een verstoorde ontwikkeling. Dit heeft invloed op het gedrag en ook op het aanleren van vaardigheden.

Onze partners

Trauma Company

Trauma Company wil zo veel mogelijk praktische trauma-kennis verspreiden in Nederland. Hun trainingen bieden praktische kennis over trauma aan uiteenlopende professionals in het onderwijs, de zorg, hulpverlening en defensie.

Kinder Company

Kinder Company creëert kansen voor kinderen. Zij zijn er voor kinderen tussen de 1 en 5 jaar, waarbij er zorgen zijn over de ontwikkeling. Met een individueel ontwikkelingsprogramma voor het kind en een stimulerend gezinsprogramma voor ouders, zijn hun trajecten gericht op kind én ouder.

Onze partners

Trauma Company

Trauma Company wil zo veel mogelijk praktische trauma-kennis verspreiden in Nederland. Hun trainingen bieden praktische kennis over trauma aan uiteenlopende professionals in het onderwijs, de zorg, hulpverlening en defensie.

Kinder Company

Kinder Company creëert kansen voor kinderen. Zij zijn er voor kinderen tussen de 1 en 5 jaar, waarbij er zorgen zijn over de ontwikkeling. Met een individueel ontwikkelingsprogramma voor het kind en een stimulerend gezinsprogramma voor ouders, zijn hun trajecten gericht op kind én ouder.