Veelgestelde vragen2022-07-11T13:51:29+00:00

Veelgestelde vragen

Wat is traumasensitieve begeleiding?2022-06-03T11:24:55+00:00

Bij traumasensitieve begeleiding heeft de coach inzichten in psychotraumatologie en neurobiologie. Het zijn inzichten over hetgeen dat er in de hersenen en in het lichaam gebeurt bij traumatische ervaringen en wat dit voor gevolgen heeft voor o.a. het gedrag.

Tijdens de begeleiding wordt ingezet op social engagement, oftewel het aangaan van de verbinding met de cliënt, zodat zo snel mogelijk het stresssysteem – wat mogelijk geactiveerd is als gevolg van traumatische ervaringen – tot rust kan komen.

Naast social engagement wordt ingezet op psycho-educatie. De coach geeft uitleg en inzicht in wat stress of trauma kan doen in de ontwikkeling van de hersenen en de persoonlijkheid. Het doel is de cliënt zichzelf en zijn huidige symptomen en klachten steeds beter te leren begrijpen.

Omgeving

Ook de omgeving van de cliënt (leerkrachten, hulpverleners, (pleeg)ouders) krijgt psycho-educatie, zodat ook zij de cliënt beter begrijpen en hun werk of opvoeding zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de cliënt. Ook krijgt de cliënt verschillende stabiliserende traumasensitieve tools, technieken en opdrachten aangeboden. Hierdoor kan hij zich mogelijk al meteen wat rustiger en beter voelen.

De coach kijkt naar het gedrag en probeert triggers te herkennen. Is er bijvoorbeeld sprake van voortdurende alertheid, schrikt de cliënt bij het minst, is de cliënt snel woedend of angstig bij bepaalde triggers, verstijft iemand bij bepaalde triggers of staart het voor zich uit?

Aanpak

De coach gaat samen met de cliënt kijken hoe spanningsmomenten kunnen worden herkent, en hoe deze momenten te ‘beschrijven’ zijn. Door middel van co-regulatie spiegelt de coach emoties en biedt alternatieven aan om tot rust te komen. Het doel is de cliënt bij een trigger niet meer in zijn automatische stressreacties te laten schieten. Zo wordt ontdekt hoe iemand weer binnen de zogeheten ‘window of tolerance’ kan komen.

Daarnaast kijkt de coach naar de overtuigingen en verwachtingen die de cliënt door ervaringen heeft opgedaan; oftewel het ‘onzichtbare koffertje’. Hierop is het gedrag van de cliënt gebaseerd.

In welke regio’s zijn jullie actief?2023-01-19T06:32:35+00:00

Trauma Care Company verzorgt landelijk trainingen en biedt begeleiding in de regio’s:

 • Food Valley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal)
 • Centraal-Midden Gelderland (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar)
 • Zuidoost Utrecht (Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede)
 • Midden-IJssel/Oost-Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen)
Waar vindt de ondersteuning plaats?2022-03-22T15:34:13+00:00

De ondersteuning vindt niet alleen thuis, maar ook op school of werk plaats. Er is intensieve terugkoppeling met familie én eventueel de leerkracht en betrokken hulpverleners/behandelaren.

Hoe worden coaches ondersteund?2022-06-03T11:19:11+00:00

De coach wordt tijdens het hele traject ondersteund middels supervisie door internationaal werkend traumaspecialist drs. A. van den Ouwelant. Zij kan ook, indien gewenst, ouders trainen door middel van psycho-educatie.

Anne van den Ouwelant is internationaal trauma-expert. Zij traint ruim 10 jaar lokale hulpverleners en vrijwilligers, die in (post)conflictgebieden met getraumatiseerde kinderen en Trauma Care werken. Van de vluchtelingenkampen in Irak tot de sloppenwijken van Brazilië zet zij haar expertise als Psychotrauma-Consultant, Kunstzinnig Therapeut en Cultureel Antropoloog in. Ze is TRE Provider (Trauma & Tension Releasing Exercises).

Vanuit Youz (GGZ gespecialiseerd in interculturele psychiatrie) is er wekelijks supervisie door een gedragsdeskundige om o.a. te kijken óf en wanneer welke behandeling noodzakelijk is. Tevens ondersteunt en adviseert de gedragsdeskundige onze coaches op casus inhoudelijk vlak.

Wat is het verschil tussen begeleiding en behandeling?2022-06-03T11:23:59+00:00

Onze begeleidingsaanpak is geen vervanging voor een behandelingstraject. We geven praktische tools op het gebied van vermijdingsreacties, negatieve gedachten en gevoelens en sterke prikkelbaarheid of hyperactivatie.

Daar waar behandeling zich richt op het verwerken van trauma en de oorsprong ervan, richt begeleiding zich op het (omgaan met en veranderen van) gedrag dat voorkomt uit trauma en waar men in het hedendaagse leven hinder van ondervindt.

Wél is de traumasensitieve ondersteuning een veilige en bruikbare opstap richting eventuele juiste behandeling.

Wat is vaktherapeutische begeleiding?2022-05-25T11:12:36+00:00

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor o.a. muziektherapie, kunstzinnige therapie beeldend en dramatherapie. In de vaktherapeutische begeleiding staan vooral het doen en ervaren centraal. Via gerichte oefeningen kunnen weggestopte emoties grijpbaar en voelbaar gemaakt worden.

Binnen Trauma Care Company is de vaktherapeutische begeleiding bedoeld voor mensen met een trauma om te werken aan:

 • grenzen leren aangeven
 • het leren uiten / omgaan met emoties
 • zelfbeeld versterken
 • contact krijgen met gevoelens
 • het verbeteren van het sociaal functioneren
 • het contact tussen lichaam en geest versterken
 • leren ontspannen en spanning reduceren
Ga naar de bovenkant