Onze begeleidingsaanpak is geen vervanging voor een behandelingstraject. We geven praktische tools op het gebied van vermijdingsreacties, negatieve gedachten en gevoelens en sterke prikkelbaarheid of hyperactivatie.

Daar waar behandeling zich richt op het verwerken van trauma en de oorsprong ervan, richt begeleiding zich op het (omgaan met en veranderen van) gedrag dat voorkomt uit trauma en waar men in het hedendaagse leven hinder van ondervindt.

Wél is de traumasensitieve ondersteuning een veilige en bruikbare opstap richting eventuele juiste behandeling.